Hva kan du forvente ?

Både akupunktur og soneterapi og masssasje har eksistert i over fem tusen år, noe som bør være en garanti for en viss suksess og virkning.

Noen merker endring allerede etter første behandling, andre først etter flere behandlinger, mens ca. ti prosent ikke vil merke noen virkning i det hele tatt.

Antall behandlinger og tidsbruk avhenger dels av sykdommens karakter og varighet samt av pasientens øvrige helsetilstand.

Normalt kan det forventes en merkbar endring etter fem behandlinger. Hvis ikke vil fortsatt behandling vanligvis ikke anbefales.

Akupunktur og soneterapi og massasje gjør deg ikke frisk alene. Det er viktig å se på hva lidelsen skyldes og aktivt gjøre noe med årsakene. Ellers kommer problemet igjen.

  www.hammerfest-akupunktur.no • Strandgata 24 • mail@hammerfest-akupunktur.no • Tlf. 913 68 101