Alt henger sammen

Akupunktur er en gammel kinesisk behandlingsmetode.

Denne behandlingsmetoden er noe forskjellig fra det vi vanligvis kaller for vestlig medisin.

I akupunkturen henger alt sammen. Der skilles ikke mellom hode og kropp, det ytre og det indre eller mellom det fysiske og det psykiske. Alt henger sammen og påvirker hverandre. I akupunkturen er du et helt menneske.

Du kan derfor godt ha en sykdom som har sin opprinnelse helt andre steder i kroppen.

Ved oppstart av en behandling vil du derfor oppleve å bli spurt om mye

forskjellig. Grunnen til dette er, at det er viktig å få et helt bilde av deg som person og dine skavanker.

I akupunkturen er symptomer et resultat av en årsak, en ubalanse i kroppen, som med tiden vil gi forskjellige symptomer. Det er viktig å finne ut hvorfor du har disse symptomer, og så behandle disse ubalanser i kroppen.

I akupunkturen behandles det primært ut fra dine symptomer – ikke på dem.